Cypripedium calceolus

NATURA 2000 AnnexII code:

1902 - Cypripedium calceolus

Závery biogeografických seminarov:

Alpský: -
Panónsky:SCI RES - Check in Bodvianska pahorkatina

Zdroje údajov pre mapu rozšírenia:

Mapa rozšírenia (kliknite pre zväčšenie):

Autori:Belanová, E.

Mapa rozšírenia vo veľkom rozlíšení v PDF fromáte (kliknite pre stiahnutie 23MB!!!)

Prípomienky k mape rozšírenia posielajte na adresu polak@daphne.sk