Onosma tornensis

NATURA 2000 AnnexII code:

2203* - Onosma tornensis

Závery biogeografických seminarov:

Alpský: -
Panónsky:IN MOD - 1 site to be added: Dolný vrch - east

Zdroje údajov pre mapu rozšírenia:

Mapa rozšírenia (kliknite pre zväčšenie):

Autori:Šuvada, R.

Mapa rozšírenia vo veľkom rozlíšení v PDF fromáte (kliknite pre stiahnutie 23MB!!!)

Prípomienky k mape rozšírenia posielajte na adresu polak@daphne.sk