Campanula serrata

NATURA 2000 AnnexII code:

4070* - Campanula serrata

Závery biogeografických seminarov:

Alpský:IN MOD G - Centre
Panónsky: -

Zdroje údajov pre mapu rozšírenia:

— Informačný Systém Lúk DAPHNE

Mapa rozšírenia (kliknite pre zväčšenie):

Autori:Kliment, J.

Mapa rozšírenia vo veľkom rozlíšení v PDF fromáte (kliknite pre stiahnutie 23MB!!!)

Prípomienky k mape rozšírenia posielajte na adresu polak@daphne.sk