Crambe tataria

NATURA 2000 AnnexII code:

4091 - Crambe tataria

Závery biogeografických seminarov:

Alpský: -
Panónsky:IN MOD - Same as for habitat 6250 - Sovie vinohrady

Zdroje údajov pre mapu rozšírenia:

Mapa rozšírenia (kliknite pre zväčšenie):

Autori:Eliáš, P.

Mapa rozšírenia vo veľkom rozlíšení v PDF fromáte (kliknite pre stiahnutie 23MB!!!)

Prípomienky k mape rozšírenia posielajte na adresu polak@daphne.sk