Gladiolus palustris

NATURA 2000 AnnexII code:

4096* - Gladiolus palustris

Závery biogeografických seminarov:

Alpský:IN MAJOR -
Panónsky: -

Zdroje údajov pre mapu rozšírenia:

— KOLLÁR, J., ŠIMONOVIČ, V., KUBÍČEK, F., MAZÚROVÁ, A., 2005: Zaujímavé nálezy cievnatých rastlín zo Záhorskej nížiny; Bull. Slov. Bot. Spoločn., Bratislava, 27: 49 – 52, 2005

— STANOVÁ & KOSORÍNOVÁ 2000: Jediná vitálna populácia tohto kriticky ohrozeného druhu je na Slovensku známa z NPR Abrod

— CHYTRÝ et HORÁK 1997: Zanikajúcu mikropopuláciu (tri kvitnúce jedince), sme našli medzi Adamovom a Holíčom (7168) na okraji degradovaného porastu asociácie Carici fritschii-Quercetum roboris

Mapa rozšírenia (kliknite pre zväčšenie):

Autori:Ripka, J., Polák, P.

Mapa rozšírenia vo veľkom rozlíšení v PDF fromáte (kliknite pre stiahnutie 23MB!!!)

Prípomienky k mape rozšírenia posielajte na adresu polak@daphne.sk