2340* Vnútrozemské panónske pieskové duny

NATURA 2000 AnnexI code:

2340* - Pannonic inland dunes

Biotop podľa katalógu biotopov:

Pi1 - Vnútrozemské panónske pieskové duny

Zväz(y):

Corynephorion canescentis Klika 1931; Festucion vaginatea Soó 1938

Závery biogeografických seminarov:

Alpský:  -  
Panónsky:IN MOD - 1 site to be added

Zdroje údajov pre mapu rozšírenia:

Žiadne zdroje údajov

Mapa rozšírenia (kliknite pre zväčšenie):

Autori:Milan Vlachovič

Mapa rozšírenia vo veľkom rozlíšení v PDF fromáte (kliknite pre stiahnutie 23MB!!!)

Prípomienky k mape rozšírenia posielajte na adresu galvanek@daphne.sk