3270 Rieky s bahnitými až piesočnatými brehmi s vegetáciou zväzov Chenopodion rubri p.p. a Bidention p.p.

NATURA 2000 AnnexI code:

3270 - Rivers with muddy banks with Chenopodion rubri p.p. and Bidention p.p. vegetation

Biotop podľa katalógu biotopov:

Br5 - Rieky s bahnitými až piesočnatými brehmi s vegetáciou zväzov Chenopodion rubri p.p. a Bidention p.p.

Zväz(y):

Bidention tripartiti Nordhagen 1940 em. R.Tx. In Poli et J.Tx. 1960; Chenopodion glauci Hejný 1974

Závery biogeografických seminarov:

Alpský:IN MOD -  
Panónsky:IN MOD G - East

Zdroje údajov pre mapu rozšírenia:

Žiadne zdroje údajov

Mapa rozšírenia (kliknite pre zväčšenie):

Autori:Zaliberová, M.

Mapa rozšírenia vo veľkom rozlíšení v PDF fromáte (kliknite pre stiahnutie 23MB!!!)

Prípomienky k mape rozšírenia posielajte na adresu galvanek@daphne.sk