40A0* Xerotermné kroviny

NATURA 2000 AnnexI code:

40A0* - Subcontinental peri-Pannonic scrub

Biotop podľa katalógu biotopov:

Kr6 - Xerotermné kroviny

Zväz(y):

Prunion spinosae de Soó 1951; Berberidion Br.-Bl. 1950

Závery biogeografických seminarov:

Alpský: -
Panónsky:IN MOD G - Danube lowlands - east arround river Hron and Krupinska planina

Zdroje údajov pre mapu rozšírenia:

Žiadne zdroje údajov

Mapa rozšírenia (kliknite pre zväčšenie):

Autori:Milan Vlachovič

Mapa rozšírenia vo veľkom rozlíšení v PDF fromáte (kliknite pre stiahnutie 23MB!!!)

Prípomienky k mape rozšírenia posielajte na adresu galvanek@daphne.sk