6110 Pionierske porasty na plytkých karbonátových a bázických substrátoch zväzu Alysso-Sedion albi

NATURA 2000 AnnexI code:

6110 - Rupicolous calcareous or basophilic grasslands of the Alysso-Sedion albi

Biotop podľa katalógu biotopov:

Pi5 - Pionierske porasty na plytkých karbonátových a bázických substrátoch zväzu Alysso-Sedion albi

Zväz(y):

Alysso alyssoidis-Sedion albi Oberd. et T. Müller in T. Müller 1961; Seslerio-Festucion pallentis Klika 1931 corr. Zólyomi 1966

Závery biogeografických seminarov:

Alpský:Sci Res and IN MIN -
Panónsky: -

Zdroje údajov pre mapu rozšírenia:

Žiadne zdroje údajov

Mapa rozšírenia (kliknite pre zväčšenie):

Autori:Milan Vlachovič

Mapa rozšírenia vo veľkom rozlíšení v PDF fromáte (kliknite pre stiahnutie 23MB!!!)

Prípomienky k mape rozšírenia posielajte na adresu galvanek@daphne.sk