6240* Subpanónske travinnobylinné porasty

NATURA 2000 AnnexI code:

6240* - Sub-Pannonic steppic grassland

Biotop podľa katalógu biotopov:

Tr2 - Subpanónske travinno-bylinné porasty

Zväz(y):

Festucion valesiacae Klika 1931; Asplenio-Festucion glaucae Zolyómi 1936

Závery biogeografických seminarov:

Alpský:IN MOD G - More sites in West
Panónsky:IN MOD G - To West of existing sites (Krupinská planina, Cerová vrchovina and surrodings areas)

Zdroje údajov pre mapu rozšírenia:

— Informačný Systém Lúk DAPHNE - Mapovanie travobylinnej vegetácie Slovenska

Mapa rozšírenia (kliknite pre zväčšenie):

Autori:Galvánek, D., Lasák, R.
Recenzent:Daniela Dúbravková

Mapa rozšírenia vo veľkom rozlíšení v PDF fromáte (kliknite pre stiahnutie 23MB!!!)

Prípomienky k mape rozšírenia posielajte na adresu galvanek@daphne.sk