6260* Panónske travinnobylinné porasty na pieskoch

NATURA 2000 AnnexI code:

6260* - Pannonic sand steppes

Biotop podľa katalógu biotopov:

Tr4 - Panónske travinnobylinné porasty na pieskoch

Zväz(y):

Festucion vaginatea Soó 1938

Závery biogeografických seminarov:

Alpský: -
Panónsky:IN MOD G - Especially Danube lowlands around Sereď

Zdroje údajov pre mapu rozšírenia:

Žiadne zdroje údajov

Mapa rozšírenia (kliknite pre zväčšenie):

Autori:Milan Vlachovič

Mapa rozšírenia vo veľkom rozlíšení v PDF fromáte (kliknite pre stiahnutie 23MB!!!)

Prípomienky k mape rozšírenia posielajte na adresu galvanek@daphne.sk