6410 Bezkolencové lúky

NATURA 2000 AnnexI code:

6410 - Molinia meadows on calcareous, peaty or clayey-silt-laden soils (Molinion caeruleae)

Biotop podľa katalógu biotopov:

Lk4 - Bezkolencové lúky

Zväz(y):

Molinion Koch 1926

Závery biogeografických seminarov:

Alpský:IN MOD & SCI RES -
Panónsky: -

Zdroje údajov pre mapu rozšírenia:

— Informačný Systém Lúk DAPHNE - Mapovanie travobylinnej vegetácie Slovenska

Mapa rozšírenia (kliknite pre zväčšenie):

Autori:Galvánek, D., Lasák, R.

Mapa rozšírenia vo veľkom rozlíšení v PDF fromáte (kliknite pre stiahnutie 23MB!!!)

Prípomienky k mape rozšírenia posielajte na adresu galvanek@daphne.sk