6510 Nížinné a podhorské kosné lúky

NATURA 2000 AnnexI code:

6510 - Lowland hay meadows (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

Biotop podľa katalógu biotopov:

Lk1 - Nížinné a podhorské kosné lúky

Zväz(y):

Arrhenatherion elatioris Koch 1926

Závery biogeografických seminarov:

Alpský:IN MOD -
Panónsky:IN MOD -

Zdroje údajov pre mapu rozšírenia:

— Informačný Systém Lúk DAPHNE - Mapovanie travobylinnej vegetácie Slovenska

Mapa rozšírenia (kliknite pre zväčšenie):

Autori:Galvánek, D., Lasák, R.

Mapa rozšírenia vo veľkom rozlíšení v PDF fromáte (kliknite pre stiahnutie 23MB!!!)

Prípomienky k mape rozšírenia posielajte na adresu galvanek@daphne.sk