7140 Prechodné rašeliniská a trasoviská

NATURA 2000 AnnexI code:

7140 - Transition mires and quaking bogs

Biotop podľa katalógu biotopov:

Ra3 - Prechodné rašeliniská a trasoviská

Zväz(y):

Caricion fusacae Koch 1926; Drepanocladion exanulati Krajina 1933; Sphagno recurvi-Caricion canescentis Passarge 1964

Závery biogeografických seminarov:

Alpský:Sci Res -
Panónsky: -

Zdroje údajov pre mapu rozšírenia:

Žiadne zdroje údajov

Mapa rozšírenia (kliknite pre zväčšenie):

Autori:Galvánek, D., Lasák, R.
Recenzent:Dítě, D.

Mapa rozšírenia vo veľkom rozlíšení v PDF fromáte (kliknite pre stiahnutie 23MB!!!)

Prípomienky k mape rozšírenia posielajte na adresu galvanek@daphne.sk