7210* Vápnité slatiny s maricou pílkatou a druhmi zväzu Caricion davallianae

NATURA 2000 AnnexI code:

7210* - Calcareous fens with Cladium mariscus and species of the Caricion davallianae

Biotop podľa katalógu biotopov:

Ra5 - Vápnité slatiny s maricou pílkatou a druhmi zväzu Caricion davallianae

Zväz(y):

Magnocaricion elatae Koch 1926

Závery biogeografických seminarov:

Alpský: -
Panónsky:IN MAJ - 1 site - Hroboňovské rybníky

Zdroje údajov pre mapu rozšírenia:

Žiadne zdroje údajov

Mapa rozšírenia (kliknite pre zväčšenie):

Autori:Galvánek, D., Lasák, R., Eliáš, P.

Mapa rozšírenia vo veľkom rozlíšení v PDF fromáte (kliknite pre stiahnutie 23MB!!!)

Prípomienky k mape rozšírenia posielajte na adresu galvanek@daphne.sk