7230 Slatiny s vysokým obsahom báz

NATURA 2000 AnnexI code:

7230 - Alkaline fens

Biotop podľa katalógu biotopov:

Ra6 - Slatiny s vysokým obsahom báz

Zväz(y):

Caricion davallianae Klika 1934; Sphagno warnstorfiani-Tomenthypnion Dahl 1957

Závery biogeografických seminarov:

Alpský:Sci Res -
Panónsky: -

Zdroje údajov pre mapu rozšírenia:

Žiadne zdroje údajov

Mapa rozšírenia (kliknite pre zväčšenie):

Autori: Galvánek, D., Lasák, R.
Recenzent:Dítě, D.

Mapa rozšírenia vo veľkom rozlíšení v PDF fromáte (kliknite pre stiahnutie 23MB!!!)

Prípomienky k mape rozšírenia posielajte na adresu galvanek@daphne.sk