3140 Oligotrofné až mezotrofné vody s bentickou vegetáciou chár

NATURA 2000 AnnexI code:

3140 - Hard oligo-mesotrophic waters with benthic vegetation of Chara spp.

Biotop podľa katalógu biotopov:

Vo5 - Oligotrofné až mezotrofné vody s bentickou vegetáciou chár

Zväz(y):

Nitellion syncarpae-tenuissimae Krause 1969; Charion fragilis Krausch 1964; Charion vulgaris (Krause et Lang 1977) Krause 1981; Nitellion flexilis Dambska 1966; Charion canescentis Krausch 1964

Závery biogeografických seminarov:

Alpský:Sci Res -  
Panónsky:SCI RES -  

Zdroje údajov pre mapu rozšírenia:

Žiadne zdroje údajov

Mapa rozšírenia (kliknite pre zväčšenie):

Autori:Dítě, D., Hrivnák, R., Oťahelová, H.

Mapa rozšírenia vo veľkom rozlíšení v PDF fromáte (kliknite pre stiahnutie 23MB!!!)

Prípomienky k mape rozšírenia posielajte na adresu galvanek@daphne.sk