3160 Prirodzené dystrofné stojaté vody

NATURA 2000 AnnexI code:

3160 - Natural dystrophic lakes and ponds

Biotop podľa katalógu biotopov:

Vo3 - Prirodzené dystrofné stojaté vody

Zväz(y):

Sphagno-Utricularion T. Müller et Görs 1960; Scorpidio-Utricularion minoris Pietsch 1965

Závery biogeografických seminarov:

Alpský: -
Panónsky:SCI RES -

Zdroje údajov pre mapu rozšírenia:

Žiadne zdroje údajov

Mapa rozšírenia (kliknite pre zväčšenie):

Autori:Dítě, D.

Mapa rozšírenia vo veľkom rozlíšení v PDF fromáte (kliknite pre stiahnutie 23MB!!!)

Prípomienky k mape rozšírenia posielajte na adresu galvanek@daphne.sk