3220 Horské vodné toky a bylinné porasty pozdĺž ich brehov

NATURA 2000 AnnexI code:

3220 - Alpine rivers and the herbaceous vegetation along their banks

Biotop podľa katalógu biotopov:

Br2 - Horské vodné toky a bylinné porasty pozdĺž ich brehov

Zväz(y):

Phalaridion arundinaceae Kopecký 1961

Závery biogeografických seminarov:

Alpský:IN MOD -
Panónsky: -

Zdroje údajov pre mapu rozšírenia:

Žiadne zdroje údajov

Mapa rozšírenia (kliknite pre zväčšenie):

Autori:Jarolímek, I.

Mapa rozšírenia vo veľkom rozlíšení v PDF fromáte (kliknite pre stiahnutie 23MB!!!)

Prípomienky k mape rozšírenia posielajte na adresu galvanek@daphne.sk