3240 Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia so Salix eleagnos

NATURA 2000 AnnexI code:

3240 - Alpine rivers and their ligneous vegetation with Salix elaeagnos

Biotop podľa katalógu biotopov:

Br4 - Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia so Salix eleagnos

Zväz(y):

Salicion eleagno-daphnoidis (Moor 1958) Grass in Mucina et al. 1993

Závery biogeografických seminarov:

Alpský:IN MOD -  
Panónsky:  -  

Zdroje údajov pre mapu rozšírenia:

Žiadne zdroje údajov

Mapa rozšírenia (kliknite pre zväčšenie):

Autori:Zaliberová, M.

Mapa rozšírenia vo veľkom rozlíšení v PDF fromáte (kliknite pre stiahnutie 23MB!!!)

Prípomienky k mape rozšírenia posielajte na adresu galvanek@daphne.sk