Finálny návrh území na doplnenie sústavy Natura 2000
(stav k 31.3.2011)

pre zväčšenie kliknite na mapu