Anisus vorticulus

NATURA 2000 AnnexII code:

4056 - Anisus vorticulus


Skupina:Invertebrates

Závery biogeografických seminarov:

Alpský:
Panónsky:Sci Res - move the record in the site SKUEV0090 from the spec table into Annex II table

Mapa rozšírenia (kliknite pre zväčšenie):

Autori:Tomáš Čejka (západné Slov.), Jozef Šteffek (východné Slov.)
Recenzent:Ľubomíra Vavrová

Mapa rozšírenia vo veľkom rozlíšení v PDF fromáte (kliknite pre stiahnutie 23MB!!!)

Prípomienky k mape rozšírenia posielajte na adresu janak@daphne.sk

Zdroje údajov pre mapu rozšírenia:

— Čejka, T., 2000, nepublik.

— Čejka, T., 2001, nepublik.

— Čejka, T., 2002, nepublik.

— Čejka, T., 2003, nepublik.

— Čejka, T., 2005, nepublik.

— Čejka, T., 2006, nepublik.

— Čejka, T., 2007, nepublik.

— Čejka, T., 2008, nepublik.

— Čejka, T., 2009, nepublik.

— Gajdoš, P., David, S., Petrovič, F. (eds) et al., 1996: NPR Parížske močiare - krajina, biodiverzita a ochrana prírody

— Pišút, P. & Čejka, T., 2005: Výsledky analýzy časti výplne zaniknutého ramena Dunaja na Žitnom ostrove (príspevok k historickému rozšíreniu niektorých mokraďových druhov). In: Říční krajina 3, Měkotová J., Štěrba O. (eds) sborník z konference, Olomouc 15.-16. října 2005: 46--54.