Colias myrmidone

NATURA 2000 AnnexII code:

4030 - Colias myrmidone


Skupina:Invertebrates

Závery biogeografických seminarov:

Alpský:
Panónsky:Sci Res

Mapa rozšírenia (kliknite pre zväčšenie):

Autori:Dušan Žitňan
Recenzent:Henrik Kalivoda

Mapa rozšírenia vo veľkom rozlíšení v PDF fromáte (kliknite pre stiahnutie 23MB!!!)

Prípomienky k mape rozšírenia posielajte na adresu janak@daphne.sk

Zdroje údajov pre mapu rozšírenia:

— H. Kalivoda, osobné pozorovanie, 2000-2006

— Ľ. Víťaz, D. Žitňan, osobné pozorovania, 2000-2009

— Ľ. Víťaz, osobné pozorovania, 2010