Cottus gobio

NATURA 2000 AnnexII code:

1163 - Cottus gobio


Skupina:Fish

Závery biogeografických seminarov:

Alpský:IN MOD G - North-East
Panónsky:

Mapa rozšírenia (kliknite pre zväčšenie):

Autori:Ján Koščo, Ladislav Pekárik
Recenzent:Jaroslav Andreji

Mapa rozšírenia vo veľkom rozlíšení v PDF fromáte (kliknite pre stiahnutie 23MB!!!)

Prípomienky k mape rozšírenia posielajte na adresu janak@daphne.sk

Zdroje údajov pre mapu rozšírenia:

— Andreji, J. , 2005, 2010, nepublik.

— Koščo J., Pekárik L., 2007: Súčasný stav rozšírenia hlaváčov (Cottus) na Slovensku a príčiny zmien. in: Švátora (ed.) Sborník referátů z X. České ichtyologické konference: 67-73.

— Koščo J., Pekárik L., 2010, nepubl.

— Kováč, (Prif UK) - Reporting ŠOP