Duvalius hungaricus

NATURA 2000 AnnexII code:

4018 - Duvalius hungaricus


Skupina:Invertebrates

Závery biogeografických seminarov:

Alpský:Sci Res on ref. List
Panónsky:

Mapa rozšírenia (kliknite pre zväčšenie):

Autori:Valerián Franc
Recenzent:Jászay Tomáš
Poznámka:no new sites

Mapa rozšírenia vo veľkom rozlíšení v PDF fromáte (kliknite pre stiahnutie 23MB!!!)

Prípomienky k mape rozšírenia posielajte na adresu janak@daphne.sk

Zdroje údajov pre mapu rozšírenia:

— Coll. Šarišské múzeum [Lackner T.,1993]

— Jászay, T., 1999: Niekoľko poznámok k poznaniu chrobákov Slovenského krasu. 101-109. In: Šmíd (ed.): Výskum a ochrana prírody Slovenského krasu, Brzotín, 163 s.

— Košel, V., 2009: Subteránna fauna Západných Karpát. Ústav pudní biologie AV ČR České Budějovice, 204 s.

— Mlejnek, R., 1997: Historie objevu střvlíku z rodu Duvalius (Coleoptera, Trechinae) v jeskyních a propastech Plešivské planiny (Slovenský kras). Speleofórum, 16: 57-58.

— Mock, A. & Jászay, T. & all. 2009: Suchozemské článkonožce (Arthropoda) jaskýň Čiernej hory (Západné Karpaty). Slovenský kras, 47/2: 259-274.

— Monitoring jaskynných bezstavovcov. Mock & Kováč (nepublikované) prebiehajúci výskum UPJŠ Košice, det. Jászay, coll. Šarišské múzeum

— Prebiehajúci výskum UPJŠ Košice, det. Jászay, coll. Šarišské múzeum [Kováč Ľubomír (1998), Mock Andrej (1998, 1999-2000), Barciová T. & Kováč Ľubomír (2006, 2007), Kováč Ľubomír (2008)]