Eriogaster catax

NATURA 2000 AnnexII code:

1074 - Eriogaster catax


Skupina:Invertebrates

Závery biogeografických seminarov:

Alpský:
Panónsky:IN MOD

Mapa rozšírenia (kliknite pre zväčšenie):

Autori:Dušan Žitňan
Recenzent:Henrik Kalivoda

Mapa rozšírenia vo veľkom rozlíšení v PDF fromáte (kliknite pre stiahnutie 23MB!!!)

Prípomienky k mape rozšírenia posielajte na adresu janak@daphne.sk

Zdroje údajov pre mapu rozšírenia:

— D. Žitňan, osobné pozorovania, 2000

— D. Žitňan, osobné pozorovania, 2002-2009

— H. Kalivoda, osobné pozorovanie, 2010

— Ľ. Víťaz, D. Žitňan, osobné pozorovania, 2000/2008

— Ľ. Víťaz, osobné pozorovania, 2008-2010