Eudontomyzon mariae

NATURA 2000 AnnexII code:

1098 - Eudontomyzon mariae


Skupina:Fish

Závery biogeografických seminarov:

Alpský:IN MOD
Panónsky:IN MOD / Sci Res

Mapa rozšírenia (kliknite pre zväčšenie):

Autori:Ján Koščo, Ladislav Pekárik
Recenzent:Jaroslav Andreji

Mapa rozšírenia vo veľkom rozlíšení v PDF fromáte (kliknite pre stiahnutie 23MB!!!)

Prípomienky k mape rozšírenia posielajte na adresu janak@daphne.sk

Zdroje údajov pre mapu rozšírenia:

— Andreji J., Pekárik L., in verb 2010

— Holčík J., 2003: The occurrence of the Ukrainian brook lamprey [Eudontomyzon mariae (Berg, 1931)] in the Middle Danube. Biologia, Bratislava 58: 241–244.

— Koščo J., Košuth P., Košuthová L., Pekárik L., 2006a: Súčasný stav rozšírenia zástupcov čeľade Petromyzontidae na Slovensku. In: Sacherová V. (ed.) Sborník příspěvků 14. konference České Limnologické Společnosti a Slovenskej Limnologickej Spoločnosti: 107