Euphydryas aurinia

NATURA 2000 AnnexII code:

1065 - Euphydryas aurinia


Skupina:Invertebrates

Závery biogeografických seminarov:

Alpský:
Panónsky:IN MOD - 3 added sites

Mapa rozšírenia (kliknite pre zväčšenie):

Autori:Dušan Žitňan
Recenzent:Henrik Kalivoda

Mapa rozšírenia vo veľkom rozlíšení v PDF fromáte (kliknite pre stiahnutie 23MB!!!)

Prípomienky k mape rozšírenia posielajte na adresu janak@daphne.sk

Zdroje údajov pre mapu rozšírenia:

— Ľ. Víťaz, D.Žitňan, H. Kalivoda, T. Olšovský, osobné pozorovania, 1995