Gobio kessleri

NATURA 2000 AnnexII code:

2511 - Gobio kessleri


Skupina:Fish

Závery biogeografických seminarov:

Alpský:Sci Res
Panónsky:IN MOD G - Danube

Mapa rozšírenia (kliknite pre zväčšenie):

Autori:Ján Koščo, Ladislav Pekárik
Recenzent:Jaroslav Andreji

Mapa rozšírenia vo veľkom rozlíšení v PDF fromáte (kliknite pre stiahnutie 23MB!!!)

Prípomienky k mape rozšírenia posielajte na adresu janak@daphne.sk

Zdroje údajov pre mapu rozšírenia:

— Andreji J., nepublik.

— Koščo J., Holčík J., 2008: Anotovaný Červený zoznam mihúľ a rýb Slovenska – VERZIA 2007, Biodiverzita ichtyofauny ČR (VII): 119–132

— Koščo J., Lusk S., Halačka K., Lusková V., Košuth P., 2005: Distribution of species of the genus Gobio in the Tisza River drainage area, Slovakia. Folia Zool. 54 (Supl. 1): 65–72.

— Koščo J., Lusk S., Halačka K., Lusková V., Košuth P., 2005: Distribution of species of the genus Gobio in the Tisza River drainage area, Slovakia. Folia Zool. 54 (Supl. 1): 65–72.

— Koščo J., Lusk S., Halačka K., Lusková V., Košuth P., 2005: Distribution of species of the genus Gobio in the Tisza River drainage area, Slovakia. Folia Zool. 54 (Supl. 1): 65–72.

— Koščo J., Lusk S., Halačka K., Pekárik L., Košuthová L., 2007: Výskyt chránených a inváznych druhov rýb v povodí Ipľa. Natura Carpathica 48: 141-152.

— Koščo J., Pekárik L., 2007: Povodie Uhu na Slovensku. in: Švátora (ed.) Sborník referátů z X. České ichtyologické konference: 74-79.

— Koščo J., Pekárik L., 2009, nepubl.

— Koščo J., Pekárik L., 2010, nepubl.