Gobio uranoscopus

NATURA 2000 AnnexII code:

1122 - Gobio uranoscopus


Skupina:Fish

Závery biogeografických seminarov:

Alpský:IN MOD - Add ‘stepping-stone’ sites to link with Danube and Tisza
Panónsky:IN MOD / Sci Res

Mapa rozšírenia (kliknite pre zväčšenie):

Autori:Ján Koščo, Ladislav Pekárik
Recenzent:Jaroslav Andreji

Mapa rozšírenia vo veľkom rozlíšení v PDF fromáte (kliknite pre stiahnutie 23MB!!!)

Prípomienky k mape rozšírenia posielajte na adresu janak@daphne.sk

Zdroje údajov pre mapu rozšírenia:

— Koščo J., Lusk S., Halačka K., Lusková V., Košuth P., 2005: Distribution of species of the genus Gobio in the Tisza River drainage area, Slovakia. Folia Zool. 54 (Supl. 1): 65–72.

— Koščo J., Lusk S., Halačka K., Lusková V., Košuth P., 2005: Distribution of species of the genus Gobio in the Tisza River drainage area, Slovakia. Folia Zool. 54 (Supl. 1): 65–72. /// Koščo, nepubl.

— Koščo J., Pekárik L., 2009, nepubl.

— Mužík V., 2008: Výsledky ichtyologického výskumu povrchových tokov Slovenska pre potreby RSV. SAŽP Banská Bystrica, december 2008; 101 pp