Graphoderus bilineatus

NATURA 2000 AnnexII code:

1082 - Graphoderus bilineatus


Skupina:Invertebrates

Závery biogeografických seminarov:

Alpský:
Panónsky:Sci Res

Mapa rozšírenia (kliknite pre zväčšenie):

Autori:Roman Cséfalvay
Recenzent:Ján Kodada

Mapa rozšírenia vo veľkom rozlíšení v PDF fromáte (kliknite pre stiahnutie 23MB!!!)

Prípomienky k mape rozšírenia posielajte na adresu janak@daphne.sk

Zdroje údajov pre mapu rozšírenia:

— Brtek, J. & Rotschein, J. 1964: Ein Beitrag zur Kenntnis der Hydrofauna und des Reinheitzustandes des tschechoslowakischen Abschnittes der Donau. Biologické práce 10(5): 1-62. Veda, Bratislava.

— Cséfalvay R., 2008, nepublik.

— Cséfalvay R., 2008, nepublik. - Štúdium zbierkových exemplárov Prírodovedného múzea vo Viedni (Cséfalvay leg., 1998)

— Cséfalvay R., 2008, nepublik. - Štúdium zbierkových exemplárov Prírodovedného múzea vo Viedni (16.5. 1993, leg. S. Schödl, det. Shaverdo, R. Cséfalvay revid. 2003).

— Cséfalvay R., 2009, nepublik.

— Cséfalvay R., 2009, nepublik.

— Cséfalvay, R., 2001: Vodné chrobáky (Coleoptera) prírodnej rezervácie Jurské jazero v CHKO Malé Karpaty. Acta Rerum Naturalium Musei Naturalis Slovaci 47: 58-65.

— Fritch leg., 1. 8. 1923, coll Jan Roubal, R. Cséfalvay revid. 2001 (Slovenské národné múzeum - Prírodovedné múzeum Bratislava), publ. in: ROUBAL (1930).

— Kodada J., 1984-1990, in verb.

— Kodada J., 2009, nepublik.

— Kodada J., Jäch, M. A., Cséfalvay R. 2003: Coleoptera. (138-160), in: Šporka, F. (Ed.) 2003: Vodné bezstavovce (makroevertebráta) Slovenska, súpis druhov a autekologické charakteristiky. Slovenský hydrometeorologický ústav, Bratislava, 590s.

— Kodada, J., 2001, 2002, nepublik.

— Kodada, J., 2006, 2007, 2008, 2009, nepublik., in verb.

— nepublik. (Cséfalvay in verb.): Laco J. leg. (cca r. 1925), Cséfalvay R., revid. 2001 (Slovenské národné múzeum-Prírodovedné múzeum Bratislava)