Hypodryas maturna

NATURA 2000 AnnexII code:

1052 - Hypodryas maturna


Skupina:Invertebrates

Závery biogeografických seminarov:

Alpský:
Panónsky:Sci Res

Mapa rozšírenia (kliknite pre zväčšenie):

Autori:Dušan Žitňan
Recenzent:Henrik Kalivoda

Mapa rozšírenia vo veľkom rozlíšení v PDF fromáte (kliknite pre stiahnutie 23MB!!!)

Prípomienky k mape rozšírenia posielajte na adresu janak@daphne.sk

Zdroje údajov pre mapu rozšírenia:

— D. Žitňan, osobné pozorovania, 2002-2010

— H. Kalivoda, osobné pozorovania, 2005

— Ľ. Víťaz, osobné pozorovania, 2000-2007

— V. Černecký, osobné pozorovania, 2008