Isophya stysi

NATURA 2000 AnnexII code:

4050 - Isophya stysi


Skupina:Invertebrates

Závery biogeografických seminarov:

Alpský:IN MOD - check data
Panónsky:IN MIN

Mapa rozšírenia (kliknite pre zväčšenie):

Autori:Anton Krištín
Recenzent:Ľubomír Vidlička
Poznámka:Na základe nových poznatkov o rozšírení druhu sa javí potreba navrhnúť nové lokality v alpskom aj v panónskom bioregióne

Mapa rozšírenia vo veľkom rozlíšení v PDF fromáte (kliknite pre stiahnutie 23MB!!!)

Prípomienky k mape rozšírenia posielajte na adresu janak@daphne.sk

Zdroje údajov pre mapu rozšírenia:

— Gavlas V., 2005: Rovnokrídlovce (Orthoptera) a modlivky (Mantodea) vybraných lokalít Laboreckej vrchoviny (SV SR).- Entomofauna carpathica, BA 17:27-32

— Chládek F. & Gavlas V., 2004: Zajímavé nálezy rovnokřídleho hmyzu (Orthoptera s. l.) na Slovensku. — Tetrix, Brno 12: 69–72

— Kaňuch, P., Krištín A., Gavlas V., 2006: Rozšírenie Isophya stysi a Mecostethus parapleurus na Slovensku s poznámkami k druhom radu Orthoptera Muránskej planiny. Reussia 3:13-20

— Krištín A., 2010, nepublikované

— Nagy B., Šušlík V. & Krištín A., 1998: Distribution of Orthoptera species and structure of assemblages along Slanské-Zemplín mountains range (SE Slovakia-NE Hungary). Folia Entomol.Hung., Budapest, 59:17-27