Lampetra planeri

NATURA 2000 AnnexII code:

1096 - Lampetra planeri


Skupina:Fish

Závery biogeografických seminarov:

Alpský:IN MOD + Sci Res - Check other areas
Panónsky:

Mapa rozšírenia (kliknite pre zväčšenie):

Autori:Ján Koščo, Ladislav Pekárik
Recenzent:Jaroslav Andreji

Mapa rozšírenia vo veľkom rozlíšení v PDF fromáte (kliknite pre stiahnutie 23MB!!!)

Prípomienky k mape rozšírenia posielajte na adresu janak@daphne.sk

Zdroje údajov pre mapu rozšírenia:

— Koščo J., Pekárik L., nepubl.