Leptidea morsei

NATURA 2000 AnnexII code:

4036 - Leptidea morsei


Skupina:Invertebrates

Závery biogeografických seminarov:

Alpský:
Panónsky:Sci Res + CD - Correct the SDF of site SKUEV0326 (only Alpine region)

Mapa rozšírenia (kliknite pre zväčšenie):

Autori:Dušan Žitňan
Recenzent:Henrik Kalivoda

Mapa rozšírenia vo veľkom rozlíšení v PDF fromáte (kliknite pre stiahnutie 23MB!!!)

Prípomienky k mape rozšírenia posielajte na adresu janak@daphne.sk

Zdroje údajov pre mapu rozšírenia:

— D. Žitňan, osobné pozorovania, 2005-2009