Lynx lynx

NATURA 2000 AnnexII code:

1361 - Lynx lynx


Skupina:Mammal

Závery biogeografických seminarov:

Alpský:IN MOD G - East – Centre
Panónsky:

Mapa rozšírenia (kliknite pre zväčšenie):

Autori:Peter Urban
Poznámka:Na základe nových poznatkov o rozšírení druhu je potrebné prehodnotiť lokality v panónskom bioregióne

Mapa rozšírenia vo veľkom rozlíšení v PDF fromáte (kliknite pre stiahnutie 23MB!!!)

Prípomienky k mape rozšírenia posielajte na adresu janak@daphne.sk

Zdroje údajov pre mapu rozšírenia:

— Kubala J. 2009: Monitoring rysa ostrovida (Lynx lynx L.) v záujmovom území Štiavnických vrchov. Diplomová práca. FPV UMB, Banská Bystrica, 62 pp.

— Kušík P. 2003: Poľovníctvo a jeho konkrétne príspevky k propagácii prírody a prírodných fenoménov okresu Veľký Krtíš: 123-133. In: Urban P. (ed.): Príroda okresu Veľký Krtíš - 15 rokov od celoslovenského tábora ochrancov prírody. Environmentálna spoločnosť Lutra, Čebovce, 158 pp.