Maculinea nausithous

NATURA 2000 AnnexII code:

1061 - Maculinea nausithous


Skupina:Invertebrates

Závery biogeografických seminarov:

Alpský:Sci Res
Panónsky:IN MOD - 1 added site

Mapa rozšírenia (kliknite pre zväčšenie):

Autori:Dušan Žitňan
Recenzent:Henrik Kalivoda

Mapa rozšírenia vo veľkom rozlíšení v PDF fromáte (kliknite pre stiahnutie 23MB!!!)

Prípomienky k mape rozšírenia posielajte na adresu janak@daphne.sk

Zdroje údajov pre mapu rozšírenia:

— D. Žitňan, osobné pozorovania, 2000-2008, 2010

— Ľ. Víťaz, D. Žitňan, osobné pozorovania, 2000-2008

— Ľ. Víťaz, osobné pozorovania, 2010

— M. Boďová, D. Žitňan, osobné pozorovania, 2005-2007

— T. Olšovský, D. Žitňan, osobné pozorovania, 2003-2009