Maculinea teleius

NATURA 2000 AnnexII code:

1059 - Maculinea teleius


Skupina:Invertebrates

Závery biogeografických seminarov:

Alpský:Sci Res
Panónsky:IN MOD + CD - Correct the SDF of site SKUEV0326 (only Alpine region)

Mapa rozšírenia (kliknite pre zväčšenie):

Autori:Dušan Žitňan
Recenzent:Henrik Kalivoda

Mapa rozšírenia vo veľkom rozlíšení v PDF fromáte (kliknite pre stiahnutie 23MB!!!)

Prípomienky k mape rozšírenia posielajte na adresu janak@daphne.sk

Zdroje údajov pre mapu rozšírenia:

— D. Žitňan, osobné pozorovania, 2000-2010

— J. Ošust, D. Žitňan, osobné pozorovania, 2005-2006

— L. Panigaj, E. Hapl, osobné pozorovania, 2003

— Ľ. Víťaz, D. Žitňan, osobné pozorovania, 2000-2008

— Ľ. Víťaz, osobné pozorovania, 2000-2006, 2010

— M. Boďová, D. Žitňan, osobné pozorovania, 2005-2007

— S. Minová, A. Macková, osobné pozorovania, 2007-2009

— T. Olšovský, D. Žitňan, osobné pozorovania, 2000-2008

— Z. Argalášová, L. Panigaj, osobné pozorovania, 2005-2008