Misgurnus fossilis

NATURA 2000 AnnexII code:

1145 - Misgurnus fossilis


Skupina:Fish

Závery biogeografických seminarov:

Alpský:SUF + Sci Res
Panónsky:IN MOD G / Sci Res - Danube with HU border

Mapa rozšírenia (kliknite pre zväčšenie):

Autori:Ján Koščo, Ladislav Pekárik
Recenzent:Jaroslav Andreji

Mapa rozšírenia vo veľkom rozlíšení v PDF fromáte (kliknite pre stiahnutie 23MB!!!)

Prípomienky k mape rozšírenia posielajte na adresu janak@daphne.sk

Zdroje údajov pre mapu rozšírenia:

— Koščo J., Pekárik L., nepubl.

— Licher, T., 2009: Mapovanie výskytu Misgurnus fossilis na vybraných lokalitách Ipeľskej kotliny. Bakalárska práca, Katedra Biológie a Ekológie Fakulty prírodných vied UMB, BB, 75 pp.