Odontopodisma rubripes

NATURA 2000 AnnexII code:

4052 - Odontopodisma rubripes


Skupina:Invertebrates

Závery biogeografických seminarov:

Alpský:SUF - check data
Panónsky:

Mapa rozšírenia (kliknite pre zväčšenie):

Autori:Anton Krištín
Recenzent:Ľubomír Vidlička
Poznámka:Na základe nových poznatkov o rozšírení druhu sa javí potreba navrhnúť nové lokality v alpskom bioregióne a doplniť druh do ref. zoznamu pre panónsky bioregión a navrhnúť lokality

Mapa rozšírenia vo veľkom rozlíšení v PDF fromáte (kliknite pre stiahnutie 23MB!!!)

Prípomienky k mape rozšírenia posielajte na adresu janak@daphne.sk

Zdroje údajov pre mapu rozšírenia:

— Gavlas V., 2005: Orthoptera species of Europen importance in Slovakia. Articulata 20: 57-68

— Holuša J., 1996: A contribution to the knowledge of the distribution of grasshopers and crickets throughout Slovakia. Entomofauna Carpathica, 8: 115-124.

— Krištín A., 2005-2009, nepublikované

— Krištín A., 2010, nepublikované