Osmoderma eremita

NATURA 2000 AnnexII code:

1084* - Osmoderma eremita


Skupina:Invertebrates

Závery biogeografických seminarov:

Alpský:Sci Res
Panónsky:

Mapa rozšírenia (kliknite pre zväčšenie):

Autori:Valerián Franc

Mapa rozšírenia vo veľkom rozlíšení v PDF fromáte (kliknite pre stiahnutie 23MB!!!)

Prípomienky k mape rozšírenia posielajte na adresu janak@daphne.sk

Zdroje údajov pre mapu rozšírenia:

— Cséfalvay, R., 2009, nepublikované

— Franc V., 2003: Scarcer beetles (Coleoptera) of the Urpín hill near Banská Bystrica. Matthias Belivs Univ. Proc. (UMB Banská Bystrica) 3/1: 77-88.

— Franc V., 2008: Chrobáky (Coleoptera) a motýle (Lepidoptera) európskeho významu v severnej časti Zvolenskej kotliny. In: Turisová I., Martincová E. & Bačkor P. (eds.), Výskum a manažment zachovania prírodných hodnôt Zvolenskej kotliny. Fakulta prírodných vied UMB, Ústav vedy a výskumu UMB v Banskej Bystrici, Národné lesnícke centrum – Lesnícky výskumný ústav Zvolen, p. 94-108.

— Franc V., 2009: Príspevok k poznaniu chrobákov (Coleoptera) okolia Príbeliec a Čeboviec. [in press]

— Franc, V., 2010 - nepublikované - in verb

— Göndöčová V. (ed.), 2009: Areál dočasného ubytovania Kopanice. Žarnovica, 96633 Hodruša – Hámre, Kopanice, parcelné číslo 620 – ZÁMER. Banská Štiavnica, 60 pp. Ex »www.eia.enviroportal.sk/dokument.php?id=78679

— Karaska D. (ed.), 2007: Výrobný areál Avex Senec – ZÁMER. Dolný Kubín, 102 pp. Ex www.eia.enviroportal.sk/dokument.php? id=41258

— nepublikované - archív - Benda lgt., Brutovský D., coll. (Zvolen), Franc V. (videl), 1972

— nepublikované - archív - Farbiak D. pozoroval - 1992-1993

— nepublikované - archív - Franc V. (observ.), 1987

— nepublikované - archív - Halaša I. lgt. et coll., 1992

— nepublikované - archív - Lackner T. lgt. et coll., 1993

— nepublikované - archív - Lohaj R. & Lackner T. lgt. et coll., 1990-1993