Bolbelasmus unicornis

NATURA 2000 AnnexII code:

4011 - Bolbelasmus unicornis


Skupina:Invertebrates

Závery biogeografických seminarov:

Alpský:IN MIN + Sci Res - Near CZ border
Panónsky:

Mapa rozšírenia (kliknite pre zväčšenie):

Autori:Valerián Franc
Recenzent:Jászay Tomáš
Poznámka:no site ner CZ border is currently known; additional site is proposed in Eastern part of the country due to coherence criteria; the data are sensitive, therefore the distribution map is not available online

Mapa rozšírenia vo veľkom rozlíšení v PDF fromáte (kliknite pre stiahnutie 23MB!!!)

Prípomienky k mape rozšírenia posielajte na adresu janak@daphne.sk

Zdroje údajov pre mapu rozšírenia:

— Jászay, T., 2002: Chrobáky významných lokalít v CHKO Východné Karpaty. Správa z výskumu, depon.: Správa CHKO Východné Karpaty, Humenné, s. 11 msc.