Paracaloptenus caloptenoides

NATURA 2000 AnnexII code:

4053 - Paracaloptenus caloptenoides


Skupina:Invertebrates

Závery biogeografických seminarov:

Alpský:Sci Res - Check in 1 new site
Panónsky:

Mapa rozšírenia (kliknite pre zväčšenie):

Autori:Anton Krištín
Recenzent:Ľubomír Vidlička
Poznámka:Na základe nových poznatkov o rozšírení druhu je potrebné doplniť druh do ref. zoznamu pre panónsky bioregión a navrhnúť lokality

Mapa rozšírenia vo veľkom rozlíšení v PDF fromáte (kliknite pre stiahnutie 23MB!!!)

Prípomienky k mape rozšírenia posielajte na adresu janak@daphne.sk

Zdroje údajov pre mapu rozšírenia:

— Gavlas V., 2005: Orthoptera species of Europen importance in Slovakia. Articulata 20: 57-68

— Gavlas, V., 2004: First record of Paracaloptenus caloptenoides (Brunner von Wattenwyl, 1861) (Orthoptera,Acrididae, Callipteminae) from Slovakia. Biologia 59(5): 620.

— Krištín A., 2010, nepublik.

— Krištín A., Fabriciusová V., Hrúz V., Kaňuch P., 2009: Grasshoppers and crickets (Orthoptera) of the National park Slovenský kras Karst (E Slovakia). Natura carpatica 50: 23-32.