Rutilus frisii meidingeri

NATURA 2000 AnnexII code:

1139 - Rutilus frisii meidingeri


Skupina:Fish

Závery biogeografických seminarov:

Alpský:
Panónsky:IN MAJOR / Sci Res

Mapa rozšírenia (kliknite pre zväčšenie):

Autori:Ján Koščo, Ladislav Pekárik
Recenzent:Jaroslav Andreji
Poznámka:Navrhuje sa vyčiarknuť z ref. zoznamu; existuje len jeden údaj z roku 1965 z Dunaja, pravdepodobne išlo o jedinca splaveného z alpských jazier vo Švajčiarsku, odvtedy nebol na SK zaznamenaný; proposed to be excluded from the reference list, the only record of the species from the Danube in 1965 probably represents specimen washed away from alpine lakes, the species was never recorded in Slovakia again

Prípomienky posielajte na adresu janak@daphne.sk