Rutilus pigus

NATURA 2000 AnnexII code:

1114 - Rutilus pigus


Skupina:Fish

Závery biogeografických seminarov:

Alpský:IN MOD - Enlarge proposed site and add ‘stepping-stone’ sites
Panónsky:IN MOD / Sci Res

Mapa rozšírenia (kliknite pre zväčšenie):

Autori:Ján Koščo, Ladislav Pekárik
Recenzent:Jaroslav Andreji

Mapa rozšírenia vo veľkom rozlíšení v PDF fromáte (kliknite pre stiahnutie 23MB!!!)

Prípomienky k mape rozšírenia posielajte na adresu janak@daphne.sk

Zdroje údajov pre mapu rozšírenia:

— Hajdú J., nepubl.

— Hajdú J., Pekárik L., Krajč T., Chládecký B., 2007: Ichtyofauna Klátovského ramena (Podunajská rovina, Slovensko) z pohľadu ekologických podmienok v pozdĺžnom profile toku. in: Švátora (ed.) Sborník referátů z X. České ichtyologické konference: 48-54.

— Holeček I., Májsky J. 2002: Plotica lesklá aj vo Váhu pri Trenčíne. Poľ. a ryb. 54 (9): 44.

— Koščo J., Holčík J., 2008: Anotovaný Červený zoznam mihúľ a rýb Slovenska – VERZIA 2007, Biodiverzita ichtyofauny ČR (VII): 119–132

— Koščo J., Lusk S., nepubl.

— Koščo J., Lusk S., Pekárik L., Košuthová L., Lusková V., Košuth P., 2008: Present status and distribution of fish species belonging to genera Cobitis, Sabanejewia and Misgurnus in Slovakia. Folia Zoologica, 57, 1-2: 26-34.

— Koščo J., Pekárik L., 2009, nepubl.