Sabanejewia aurata

NATURA 2000 AnnexII code:

1146 - Sabanejewia aurata


Skupina:Fish

Závery biogeografických seminarov:

Alpský:IN MOD - Add ‘stepping-stone’ sites to link with Danube
Panónsky:IN MOD / Sci Res

Mapa rozšírenia (kliknite pre zväčšenie):

Autori:Ján Koščo, Ladislav Pekárik
Recenzent:Jaroslav Andreji

Mapa rozšírenia vo veľkom rozlíšení v PDF fromáte (kliknite pre stiahnutie 23MB!!!)

Prípomienky k mape rozšírenia posielajte na adresu janak@daphne.sk

Zdroje údajov pre mapu rozšírenia:

— Beleš, P., Chládecký, B., Krajč, T.,: 2006: Inventarizačný výskum ichtyofauny – správa z prieskumu za rok 2006, SRZ – Rada Žilina

— Koščo J., Lusk S., Pekárik L., Košuthová L., Lusková V., Košuth P., 2008: Present status and distribution of fish species belonging to genera Cobitis, Sabanejewia and Misgurnus in Slovakia. Folia Zoologica, 57, 1-2: 26-34.

— Koščo J., Pekárik L., nepubl.

— Pekárik L., Hajdu J., nepubl.