Sadleriana pannonica

NATURA 2000 AnnexII code:

4063 - Sadleriana pannonica


Skupina:Invertebrates

Závery biogeografických seminarov:

Alpský:
Panónsky:Sci Res

Mapa rozšírenia (kliknite pre zväčšenie):

Autori:Jozef Šteffek
Recenzent:Ľubomíra Vavrová

Mapa rozšírenia vo veľkom rozlíšení v PDF fromáte (kliknite pre stiahnutie 23MB!!!)

Prípomienky k mape rozšírenia posielajte na adresu janak@daphne.sk

Zdroje údajov pre mapu rozšírenia:

— Šteffek, J., Grego, J., 2008: Zmeny v zložení fontikolných malakocenóz NP a BR Slovenský kras spôsobené negatívnymi antropickými vplyvmi, s. 81-89. In: Midriak, R., Zaušková, Ľ. (eds.), Biosférické rezervácie na Slovensku VII, Zborník referátov zo 7. národnej konferencie o biosférických rezerváciách SR (Rožňava, 20.-21.11.2007), 272 s