Sicista subtilis

NATURA 2000 AnnexII code:

2021 - Sicista subtilis


Skupina:Mammal

Závery biogeografických seminarov:

Alpský:
Panónsky:Sci Res in ref. List

Mapa rozšírenia (kliknite pre zväčšenie):

Autori:Michal Ambros
Poznámka:despite reserach efforts no new data confirming species presence in Slovakia were gathered

Mapa rozšírenia vo veľkom rozlíšení v PDF fromáte (kliknite pre stiahnutie 23MB!!!)

Prípomienky k mape rozšírenia posielajte na adresu janak@daphne.sk