Canis lupus

NATURA 2000 AnnexII code:

1352* - Canis lupus


Skupina:Mammal

Závery biogeografických seminarov:

Alpský:IN MIN + Sci Res - Corridors with CZ;
Panónsky:

Mapa rozšírenia (kliknite pre zväčšenie):

Autori:Peter Urban

Mapa rozšírenia vo veľkom rozlíšení v PDF fromáte (kliknite pre stiahnutie 23MB!!!)

Prípomienky k mape rozšírenia posielajte na adresu janak@daphne.sk

Zdroje údajov pre mapu rozšírenia:

— Hell et al. 2001, Klescht (?)