Spermophilus citellus

NATURA 2000 AnnexII code:

1335 - Spermophilus citellus


Skupina:Mammal

Závery biogeografických seminarov:

Alpský:IN MOD
Panónsky:

Mapa rozšírenia (kliknite pre zväčšenie):

Autori:Michal Ambros

Mapa rozšírenia vo veľkom rozlíšení v PDF fromáte (kliknite pre stiahnutie 23MB!!!)

Prípomienky k mape rozšírenia posielajte na adresu janak@daphne.sk

Zdroje údajov pre mapu rozšírenia:

— Ambros, M., 1998 (publik.)

— Ambros, M., 2000 (publik.)

— Ambros, M., Bobáková, L. & Hapl, E., 2004 (publik.)

— Balla, M., 2003, nepublik.

— Budayová, J. & Buday, M., 1999 (publik.)

— Cyprich et al.

— Danko, Š., 2000, nepublik.

— Hájek, B., 2005, nepublik.

— Hapl, E., 2006, nepublik.

— Kršiak, B., 1999 (publik.)

— Mezei, A, 2000, nepublik.

— Michal, A., 2008, nepublik.

— Olekšák, M., 2000, nepublik.

— Olekšák, M., 2001, nepublik.

— Olekšák, M., 2005, nepublik.

— Olekšák, M., 2007, nepublik.

— Popovics, 2000, nepublik.

— ŠOP SR